Poskytované zahradnické a komunální služby
Výsadba a střih živých plotů, vzrostlých solitér, řez stromů, kácení, likvidace pařezů

    Nedílnou součástí našich služeb je také výsadba a údržba nových stromů, stromořadí a živých plotů. Včetně řezu, zastříhávání a zavlažování pomocí cisterny v období sucha. Taktéž kácení stromů s následnou likvidací pařezů a štěpkování.
    Zpět na seznam poskytovaných zahradnických a komunálních služeb