Poskytované zahradnické a komunální služby
Zakládání trávníků výsevem, nebo pokládkou; regenerace, odplevelování, sečení i v nepřístupném terénu

    Pravidelná údržba a regenerace travnatých ploch jsou nejúčinější úkony k vytvoření krásného a zdravého trávníku. Modelace terénu, důkladné odplevelení, příprava plochy, zapravení travnatého substrátu, volba nejvhodnější travní odrůdy, zásobení živinami. Stávající trávníky pravidelně na jaře, podle potřeby i na podzim, ošetříme vertikutátorem od travní plsti, mechů a nečistot, dosejeme poškozené plochy, pohnojíme, případně zapískujeme. Zajistíme pravidelné sečení okrasných, užitných i firemních trávníků, ale i sečení hůře přístupných svažitých a členitých terénů, včetně odvozu vzniklé biomasy.
    Zpět na seznam poskytovaných zahradnických a komunálních služeb